Permis de ședere temporară pentru elevi și studenți în România

Permisul de ședere temporară este un act emis de statul Român care permite cetățenilor străini să se afle pe teritoriul României mai mult decât ar putea sta în baza vizei sau în baza pașaportului biometric. De aici rezultă că un cetățean Român nu poate să obțină permisul de ședere. Precizez acest lucru deoarece mai multe persoane, care au Certificatul de Cetățenie Română, sau care au deja Certificatul de Naștere, încearcă să obțină permisul de ședere și sunt dezorientate când află că nu pot să facă acest lucru. Despre cei cu Cetățenie Română voi aminti mai târziu, dar acum să trecem la străini.

permis-de-sedere-student-romania

Trebuie să știi că permisul poate fi obținut de cetățenii străini care au intrat în România în baza vizei de lungă ședere (viză de tip D). Perfectarea sau prelungirea permisului se poate face pentru o perioadă de 1-5 ani, prin depunerea unei cereri însoțite de o serie de documente solicitate de Inspectoratul General pentru Imigrări, în funcție de scop.

Important este să știi că trebuie să depui actele pentru permis cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea permisului de ședere anterior sau înainte de expirarea vizei. Altfel trebuie să scrii explicație de ce ai venit mai târziu sau trebuie să plătești amendă. În cel mai rău caz, dacă deja expiră sau a expirat actul anterior, vei fi nevoit să revii în țara de reședință, să faci o viză nouă și numai atunci să te întorci pentru a face permis.

Recapitulăm: Chiar dacă te afli pe teritoriul României cu pașaport biometric și în termenul legal de trei luni, oricum nu este posibil să-ți faci permis de ședere temporară! Este necesar să ai viză de lungă ședere sau un permis anterior valabil și să depui actele cu o lună mai devreme înainte să expire actul!

Pentru elevi sau studenți procedura este mai simplă

Recent, s-a modificat numărul de acte necesare pentru permisul de ședere. La momentul actualizării acestui articol (septembrie 2018) studenții trebuie să prezinte următoarele acte pentru obținerea permisului:

Cerere. Aceasta poate fi obținută de la ghișeu sau o poți descărca și să o scoți la imprimantă.

Documentul de trecere a frontierei adică pașaportul, titlul de călătorie, etc. Trebuie să ai xerox la pagina cu viza, pagina unde este poza și pagina unde este ultima ștampilă cu ieșirea din țară. (în afară de copie trebuie să ai și originalul la tine).

Adeverința de la instituția în care îți faci studiile. Dacă studiezi la universitate, adeverința o poți lua de la secretariatul facultății sau de la Departamentul de Relații cu Studenții Străini sau orice alt departamentul care relaționează cu sutdenții din cadrul universității în care îți faci studiile. Iar dacă studiezi la colegiu/liceu, poți lua această adeverință de la conducerea instituției. În adeverință trebuie să fie scrisă următoarea informație: forma de învățământ cu frecvență (la zi), anul de studii, perioada până la care se solicită prelungirea dreptului de ședere, faptul că au fost achitate taxele de studii și data până la care au fost achitate. În cazul bursierilor statului român, în adeverință se va preciza forma de învământ cu frecvență (la zi) și durata totală a studiilor.

Adeverință medicală. Această adeverință o poți obține de la medicul universității/liceului sau de la orice medic de familie. În unele orașe se acceptă și adeverință medicală emisă de către un medic de familie din Republica Moldova. Cel mai bine însă e să te informezi de la prieteni stabiliți de mai mult timp care și-au făcut anterior permisul.

În unele cazuri este necesară și copia la lista de pe site-ul Ministerului Educației, precum că ești admis la studii în România.

Dovada spațiului de locuit (original și copie xerox). Dacă stai în cămin, aduci contractul de cazare. Stai în chirie? Atunci trebuie să prezinți contractul de închiriere pe numele tău, ori dacă stai la o rudă, trebuie să prezinți declarația de luare în spațiu.

Cei care sunt înscriși la o instituție privată, adică sunt admiși pe un loc diferit de locurile acordate bursierilor statului român, vor prezenta dovada mijloacelor de întreținere (extras de cont în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de cel puțin 6 luni). Nu trebuie, în schimb, să facă dovada mijloacelor de întreținere nici străinii de etnie română (au un ascendent care a avut sau are cetățenia română).

Următorul act trebuie să îl prezinte cei care fac permis de ședere cu scop de muncă sau pentru reîntregirea familiei sau cei care au împlinit vârsta de 26 de ani. Aceasta este asigurarea socială de sănătate. Oricine vrea permis de ședere trebuie să meargă personal la Casa de Asigurări de Sănătate și să-și facă asiguraera (achitând taxele corespunzătoare), mai puțin elevii și studenții. Cei din urmă nu-și fac și nici nu prezintă asigurarea pentru că ei sunt asigurați de către statul Român automat. Legea, inclusiv metodologia, spune că elevul/studentul este asigurat medical pe toată durata studiilor dar până la 26 de ani.

Cât mă costă?

Permisele de şedere pentru bursierii statului român se acordă cu scutire de la plata taxelor, adică e gratis. Ceilalți trebuie să plătească pentru perfectarea permisului. Cât? Află pe site-ul oficial.

Unde merg să-mi fac permis?

Pentru a obține permis de ședere trebuie să depui personal o serie de acte la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuești. Spre exemplu cei din București vor merge la adresa str. Eforie, nr. 3-5, sector 5. În Iași Iași – str. Mihai Costăchescu, nr. 6, regiunea Copou sau la Cluj – Str. Alexandru Vaida Voievod, nr 51-53. Dacă nu știi unde se depun actele, recomand să te interesezi de la colegii mai mari care au trecut prin acestă procedură sau să cauți pe internet și să te duci până acolo ca să vezi situația. Mai nou, documentele pot fi depuse și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/.

De ce ai nevoie de acest permis?

În baza permisului de ședere poți să te afli pe teritoriul României pe durata studiilor. Ai cetățenie română? Atunci trebuie să îți faci alte acte în baza cărora să poți locui, învăța sau munci într-o localitate din România. Dacă ești cetățean român cu domiciliu în străinătate, atunci trebuie să faci buletin provizoriu (fără să pierzi privilegiile de student bursier al statului român, în caz că ai avut așa privilegii), dar dacă ai și buletin românesc, atunci trebuie să îți faci viză de flotant în localitatea și la domiciliul unde stai. Permisul, buletinul provizoriu și viza de flotant au același rol însă sunt destinate diferitelor categorii de persoane. Toate acestea au rolul să documenteze faptul că tu locuiești temporar într-un loc diferit de domiciliul tău permanent.

Angajarea în timpul studiilor

Știu că te frământă această întrebare așa că am lăsat-o la desert. Legea spune că străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Autor: Rodica Roșca


Comentarii

Lasă un răspuns