Admitere România 2019 – 2020

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ADMITERE 2017

Lista de acte pentru admitere (studii universitare) 2019 – 2020:

1. Cerere-formular de înscriere propriu fiecărei instituții de învățământ superior (de la secretariatul sau de pe site-ul facultății) descarcă model de cerere completată (VARIANTĂ VECHE, cea nouă diferă puțin);

2. Copia simplă a certificatului de naştere (în limba română);

3. Copia pașaportului de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;

4. Copia simplă a certificatului de căsătorie (după caz);

5. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă (în cazul absolvenților promoţiei anului curent, dacă încă nu aveţi diploma de BAC, prezentaţi copie după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat. Pentru această adeverință adresați-vă la președintele comisiei de BAC sau la directorul instituției pe care ați absolvit-o);

6. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat (descarcă model de foaie matricolă).

7. Copie recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

8. Alte documente solicitate de instituția de învățământ superior de stat, conform propriei metodologii de admitere, după caz.

Procedura de admitere pentru universitate 2019 – 2020:

IMPORTANT:

Procedura de admitere, etapele de parcurs:

 1. Verifici disponibilitatea de locuri
  Intri pe site-ul fiecărei universități/facultăți la care vrei să te înscrii și verifici dacă sunt locuri pentru Etnici Români. Lista cu site-urile tuturor instituțiilor poate fi găsită pe site-ul Ministerului Educației Naționale (click).
  Absolvenții cu BAC în România și cei cu BAC în Republica Moldova vor candida pentru aceleași locuri. Universitățile ar putea cumva să le separe, dacă vor (însă nu cred că vor).
 2. Pregătește dosarul
  Dosarul trebuie să conțină actele din lista de mai sus sau alte acte în plus, pe care ar putea să le solicite universitatea. Cererile și declarațiile le scoți la imprimantă, le completezi și le semnezi.
 3. În cazul în care vrei să trimiți dosarul online, scanezi toate actele, cererile și declarațiile, le salvezi în fișier PDF.
 4. Perioada de admitere
  Verifică pe site-ul universității/facultății perioada în care poți să depui dosarul. Aceasta poate să difere în funcție de instituție (NU există o perioadă comună pentru toate universitățile sau pentru toți etnicii români);
 5. Trimiți dosarul folosind una dintre următoarele modalități
  (ATENȚIE! verifică pe site-ul universității/facultății ce metodă de aplicare acceptă această instituție și către ce adresă poți să trimiți dosarul):

  • Electronic la o adresă de e-mail comunicată de instituția de învățământ superior (căutați pe site-ul instituției sau sunați să întrebați la care adresă puteți trimite. NU folosiți adresele de email din pagina de contact a facultății până nu aveți confirmarea că la această adresă universitatea acceptă dosare de la etnici români);
  • Prin poștă (sunați la facultate și întrebați la ce adresă puteți trimite sau dacă adresa de pe site este valabilă);
  • Depuneți dosarul direct la sediul instituției de învățământ superior, personal sau prin împuternicit (sunați la universitate și întrebați dacă împuternicitul trebuie să aibă procură notarială sau poate să depună dosarul fără vreun act oficial de împuternicire);
  • Prin e-mail la Ministerul Educației Naționale, la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro, dosarul fiind redirecționat către instituția de învățământ superior solicitată (ATENȚIE la această metodă! Eu NU o consider sigură deoarece ministerul este un intermediar dintre student și facultate și nu se știe sigur dacă persoana din minister care va redirecționa dosarul, o va face calitativ și va verifica dacă dosarul e complet);
  • În cadrul târgurilor educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova potrivit legislaţiei în vigoare (la târguri vin Studenți Etnici Români, membri ale Organizațiilor Studențești din fiecare oraș. Ei teoretic ar putea să centralizeze dosarele, să le verifice și să le depună la universitate. Asigurați-vă că ei au o înțelegere cu universitatea și că aceasta din urmă acceptă ca voluntarii să depună dosarele voastre fără o procură notarială);
  • Prin alte forme, stabilite și comunicate de instituțiile de învățământ superior (de exemplu: fax, interviu prin Skype, etc.).
 6. Verificarea diplomei de BAC
  În cazul în care instituția către care ați trimis dosarul are nevoie să verifice dacă diploma de BAC nu este falsă, le comunicați că Ministerul, prin intermediul Metodologiei din anul acesta, a recomandat verificarea diplomelor de BAC din Republica Moldova accesând http://www.edu.gov.md – pagina verificarea actelor de studii;
 7. Verificarea recepționării dosarului de către instituție
  Verificați dacă dosarul a fost recepționat de către universitate/facultate. În metodologie se spune că universitatea singură stabilește prin ce metodă să confirme primirea dosarului. Dacă nu găsiți pe site-ul acesteia informații despre metoda de confirmare sau o listă cu dosarele primite, dacă nu ați primit un email de confirmare ori dacă nu vi s-a comunicat prin altă metodă că dosarul este recepționat, contactați secretariatul pentru a verifica dacă au primit dosarul și dacă este complet.
 8. Va fi oare examen de admitere?
  Metodologia precizează că admiterea se face pe bază de dosar. Universitățile însă au voie să organizeze examen de admitere. Contactați reprezentații universității pentru a verifica dacă și când va fi examenul.
 9. Recomandare din partea ministerului
  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP și Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
 10. Confirmarea locului
  Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 4 – prin modalitățile comunicate de către fiecare instituție de învățământ superior;
 11. Depunere acte în original
  La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior;
 12. Test de aptitudini
  Înmatricularea poate fi condiționată de promovarea testele de aptitudini, organizate pentru învățământul de artă și sportiv, după caz (contactați universitatea/facultatea pentru a verifica dacă sau când vor avea loc acele teste de aptitudini);
 13. Lista candidaților admiși
  Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

NOTĂ: Dacă nu puteți să luați legătură cu universitatea/facultatea, puteți să contactați Organizațiile de Studenți Basarabeni din localitatea respectivă. Aceste organizații ar trebui să comunice cu reprezentanții universității respectiv să intermedieze comunicarea cu candidații.

NOTĂ 2: Declarația privind apartenența culturală (Anexa 3) trebuie autentificată la Consulatul României din țara reședință.

NOTĂ 3: Nu știu încă dacă va avea loc turul 2 de admitere pentru etnici români. Dacă da, nu se știe în ce condiții. Urmăriți pagina pentru mai multe detalii.

NOTĂ 4: Puteți atașa la dosar copii după diplome internaționale de la olimpiadă (relevante, internaționale sau naționale, NU raionale), certificat sau carnet de voluntariat ori alte lucruri pe care le considerați relevante. Universitatea va decide dacă le vor lua în considerare ori nu.

NOTĂ 5: Persoanele care vor să se înscrie în universitățile de stat și private din România pe locuri cu taxă o pot face în baza prevederilor ordinului MEN nr. 4294/29.06.2017;

Sursa informațiilor și mai multe detalii pe site-ul Ministerului Educației Naționale

Lista de acte pentru admitere la liceu 2019 – 2020:

(Sursa: www.isjiasi.ro, data publicării: 25.06.2019)

1. Cerere de înscriere – formular tip (anexa 2, descarcă formular) completată atât cu date generale (nume, adresa, școala absolvită ) cât și cu opțiunile exprimate (coduri preluate din Anexa nr. 1). În situația depunerii fizice a dosarului la Colegiul Mihai Eminescu din Iași se poate completa în prezența și sub îndrumarea personalului din comisia de admitere;

2. Copie după pașaport al candidatului (care atestă domiciliul stabil în străinătate) și copie după paşaport sau carte de identitate al părinţilor/tutorilor legali;

3. Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;

4. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 (ATENȚIE! Pentru candidații din Republica Moldova nu este necesară această declarație. Doar etnicii români din alte țări o prezintă);

5. Declarația notarială a părinților (tutorelui legal) privind școlarizarea elevului/ei minor/e şi toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei pe teritoriul României – in situația în care nu prezintă acest document la depunerea dosarului, candidatul va trebui să îl prezinte la înmatricularea la studii în România;

6. Copie după adeverinţa cu notele obţinute la evaluarea națională în România (pentru absolvenți de gimnaziu în România) SAU copie după diplomă/certificat de finalizare a studiilor gimnaziale efectuate în țara de domiciliu (pentru abslvenți de gimnaziu din alte țări);

7. Copie după foaia matricolă pentru clasele V-VIII, respectiv V-IX (copie) / situația școlară pentru ciclul gimnazial care să cuprindă media generală / an de studiu;

8. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învățământul preuniversitar teologic (după caz);

9. Solicitarea părintelui/tutorelui de înscriere a elevului la admitere pentru o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii, după caz.

Notă: actele în drepul cărora scrie „copie” se prezintă în copie simplă și nu legalizată.

Procedura de admitere pentru licee și colegii 2019 – 2020:

IMPORTANT: informația de mai jos este redată pe scurt. Accesați fișierul PDF (click aici) și citiți cu atenție toate detaliile despre admiterea pentru elevi.

 1. Afli ce locuri sunt puse la dispoziție
  Descarcă lista de locuri pentru învățământ preuniversitar 2019-2020
 2. Completezi fișa de înscriere
  Descarcă Formular inscriere inv preuniv 2019-2020
 3. Depunerea actelor prin una dintre metode:
  • Actele se depun personal la Colegiul Mihai Eminescu din Iași – Strada Mihail Kogălniceanu, nr 10. Comisia își desfășoară activitatea începând de miercuri, 10 iulie ora 9, până miercuri, 17 iulie 2019 ora 16. Sâmbătă 13 iulie și duminică 14 iulie programul este de la ora 9 până la ora 13.
  • Se trimit prin poștă la Inspectoratul Școlar Județean Iași – România, Municipiul Iași, Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26. Cod poștal: 700117 – Pentru Comisia de Admitere 2019. Dosarele care ajung la destinație după 17 iulie 2019 ora 16 nu vor fi luate în considerare.
 4. Afișarea rezultatelor
  Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate pe site-ul http://www.isjiasi.ro (la secțiunea Examene – Admitere), la data de 24 iulie 2019.
 5. Cazuri speciale
  În perioada 25 – 26 iulie 2019, comisia de admitere de la Inspectoratul școlar Județean Iași va analiza și soluționa cazurile speciale (frați, gemeni, tripleți).
 6. Afișarea rezultatelor FINALE
  Rezultatele finale, după soluționarea cazurilor speciale, se vor afișa pe site-ul http://www.isjiasi.ro (la secțiunea Examene – Admitere), la data de 27 iulie 2019.

Rezultatele admiterii ciclul preuniversitar 2019-2020

Lista elevilor din Rep. Moldova și diaspora, admişi la învățământul liceal și profesional din România (24 iulie 2019).

Apasă aici pentru a descărca lista cu candidaţii admişi la liceu.

Informaţii despre transferul elevilor în alt oraş/liceu:

Elevii care vor să ajungă la acelaşi liceu/în acelaşi oraş cu fratele/sora care deja învață în acel oraș sau frate/soră geamăn admis în alt oraș sau elevii care au depistat că s-au comis eventuale erori de operare a codurilor din fişa de înscriere, trebuie să depună o solicitare pentru transfer care va conține următoarele acte:

 • O cerere în care să fie trecute informaţiile personale, localitatea şi instituţia unde elevul vrea să înveţe. Cererea va fi însoţită de:
  • Copii simple după certificate de naştere ale elevului care aplică şi ale fratelui/sorei care se află în acel liceu/oraş;
  • Copie după carnetul de elev/student al fratelui cu care doreşte să fie împreună.

CÂND și CUM: Cererea, semnată și datată, să fie trimisă până pe data de 26 iulie 2019 prin fax la numărul 0232 267705 sau, scanată, poate fi trimisă către adresele de email contact@isjiasi.ro .

NOTĂ: Nu se consideră caz special prezența unuia dintre părinți în localitatea unde vrea să se schimbe elevul. Procedura de mai sus este valabilă doar pentru frați.

Lista FINALĂ a elevilor, absolvenţi de clasa a 9-a admişi la învățământul liceal și profesional din România, după soluţionarea cazurilor speciale.

Apasă aici pentru a descărca lista FINALĂ cu candidaţii admişi la liceu.

Metodologia de admitere 2019 – 2020:

Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul preuniversitar și universitar din România.

DESCARCĂ METODOLOGIE ELEVI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2017 – 2018 (VALABILĂ ȘI PENTRU ANUL 2019 – 2020)

DESCARCĂ METODOLOGIE STUDENȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2019 – 2020 (metodologia este mai veche dar este VALABILĂ ȘI PENTRU ANUL 2019 – 2020)

Admitere Masterat, Doctorat și Rezidențiat 2019 – 2020:

Informațiile despre admitere Masterat, Doctorat și Rezidențiat se găsesc în fișierul Metodologie pentru Universități (învățământ superior) care este publicat mai sus pe această pagină.

Eu NU voi trece aici desfășurat informațiile și nu voi parafraza pe înțelesul tuturor textul din metodologie pentru această categorie de oameni. Se presupune că sunteți adulți și vă descurcați să găsiți informația într-un document și mai mult decât atât, veți înțelege limbajul din metodologie.

Viză pentru elevi şi studenţi

Important!

Atragem atenția că elevii care nu au cetățenie română (pașaport românesc cu domiciliul în Republica Moldova) au nevoie obligatoriu de viză de lungă ședere pentru studii, necesară pentru obținerea Permisului de ședere în România! Acest tip de viză poate dura și până la 30 de zile!

Când puteți face viză?

Consulatele României din Republica Moldova au anunțat sau vor anunța pe paginile personale mai multe detalii despre vize pentru elevi și studenți. În primă etapă pentru viză pot aplica elevii care au fost admișii la studii preuniversitare. După ce apare un ordin cu rezultatele admiterii pentru ciclul universitar, Consulatele vor veni cu un comunicat pentru studenți. Urmăriți cu atenție informațiile de pe site-urile consulatelor:
Consulatul României din Chișinău
Consulatul României din Bălți
Consulatul României din Cahul

Cine are nevoie de viză?

Următoarele categorii de persoane trebuie să îşi facă viză:

 • Elevi şi studenţi care NU deţin cetăţenie Română. Viza trebuie făcută chiar dacă solicitantul deţine paşaport biometric Moldovenesc;
 • Persoanele care vor să însoţească elevii minori dar nu au paşaport biometric şi nici cetăţenie Română.

Nu trebuie să îşi facă viză:

 • Elevi şi studenţi care deţin cetăţeni Română (foaia galbenă şi/sau certificatul de naştere românesc şi/sau paşaport românesc);
 • Însoţitorii care au paşaport biometric sau cetăţenie Română.

Care sunt actele necesare pentru viză?

Deschideţi această pagină pentru a vedea lista completă de acte: Viză pentru elevi şi studenţi admişi în România

Ce trebuie să mai știu?

Nu uitați despre declarația pe proprie răspundere de asumare a identității culturale române, pe care unii nu au făcut-o dar li s-a oferit posibilitatea să o facă după ce au fost admiși, o dată cu obținerea vizei. Detalii aici