Admitere România 2017 – 2018

Lista de acte pentru admitere (studii universitare) 2016 – 2017 (anul trecut):

1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva cu metodologia, Anexa 4) descarcă model de cerere completată;

2. Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie) și buletin/carte de identitate, care atestă domiciliul stabil (copie);

3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română);

4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

5. Susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere, conform art. 1, alin. 3 din metodologie (se completează formular tip în ziua depunerii dosarului în fața comisiei de admitere. Formularul va fi distribuit pe loc. Sursa informației: eu, Dmitri Gorobîc, în data de 28.06.2016 am sunat la MENCS, Departamentul Relații Internaționale);

6. Copie legalizată după diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent, dacă încă nu aveţi diploma de BAC, prezentaţi copie legalizată după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat. Pentru această adeverință adresați-vă la președintele comisiei de BAC sau la directorul instituției pe care ați absolvit-o);

7. Foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat (copie legalizată | descarcă model de foaie matricolă).

8. Recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

9. Declarație notarială pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată).

10. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

Lista de acte pentru admitere la liceu 2016 – 2017 (anul trecut):

1. Cerere de înscriere – formular tip (îl găsiţi în arhiva cu metodologia, anexa 1b);

2. Copie legalizată după Paşaport și carte de identitate a candidatului şi al părinţilor/tutorilor legali care atestă domiciliul stabil în străinătate;

3. Certificat de naștere (copie legalizată);

4. Susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere/tutore legal, conform art. 2, pct.1, 2 (de către candidat, părinte sau tutorele legal se completează formular tip în ziua depunerii dosarului în fața comisiei de admitere. Formularul va fi distribuit pe loc. Sursa informației: eu, Dmitri Gorobîc, în data de 28.06.2016 am sunat la MENCS, Departamentul Relații Internaționale);

5. Declarația notarială a părinților (tutorelui legal) privind școlarizarea elevului/ei minor/e și toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei pe teritoriul României;

6. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII, respectiv V-IX (copie legalizată) care să conțină media generală pentru fiecare an de studiu;

7. Diplomă/certificat de finalizare a studiilor gimnaziale efectuate în țara de domiciliu (copie legalizată);

8. Recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul preuniversitar teologic (după caz);

9. Declarație notarială pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată);

10. Solicitarea părintelui/tutorelui de înscriere a elevului la admitere pentru o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii, după caz (Anexa A, pagina 2 din document. Poate fi completată în fața comisiei).

11. 1 Fotografie ¾ care se aplică pe cerere;

Rezultatele concursului de admitere vor fi afișatepe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Examene – Admitere) dar și pe gorobic.com pe această pagină, pe data de 20 iulie 2016.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor, se vor depune cererile de transfer pentru cazurile speciale (frați, gemeni, elevi care au rude de gradul I în România, eventuale erori de operare a codurilor din fișa de înscriere).

Rezultate finale, după soluționarea cazurilor speciale, se vor afișa pe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secțiunea Examene – Admitere) și pe site-ul MENCS (dar și pe gorobic.com pe această pagină), pe data de 27 iulie 2016.

Pentru informații suplimentare despre cazare, profil etc., elevii admiși se vor adresa secretariatelor unităților școlare la care au fost repartizați, NU inspectoratelor școlare sau Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

(sursa www.isjiasi.ro publicat pe 08.07.2016)

Notă: actele în drepul cărora scrie „copie” se prezintă în copie simplă și nu legalizată. La depunerea dosarului să aveți cu voi și originalul după care se compară originalitatea copiei. Dacă vreți puteți să aveți și copii legalizate, chiar dacă nu se cere.

Metodologia de admitere 2017 – 2018 (provizorie):

Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul preuniversitar din România.

DESCARCĂ METODOLOGIE ELEVI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2017 – 2018

DESCARCĂ METODOLOGIE STUDENȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2017 – 2018

(sursa www.edu.ro publicat pe 22.06.2016)

Viză pentru elevi şi studenţi

Important!

Atragem atenția că elevii care nu au cetățenie română (pașaport românesc cu domiciliul în Republica Moldova) au nevoie obligatoriu de viză de lungă ședere pentru studii, necesară pentru obținerea Permisului de ședere în România! Acest tip de viză poate dura și până la 30 de zile!

Când puteți face viză?

Începând cu data de 08.08.2016, Consulatul General al României de la Bălți primește dosarele de viză pentru elevii din Republica Moldova care au fost înscriși în instituțiile de învățământ liceal (preuniversitar) din România.

Cine are nevoie de viză?

Următoarele categorii de persoane trebuie să îşi facă viză:

 • Elevi şi studenţi care NU deţin cetăţenie Română. Viza trebuie făcută chiar dacă solicitantul deţine paşaport biometric Moldovenesc;
 • Persoanele care vor să însoţească elevii minori dar nu au paşaport biometric şi nici cetăţenie Română.

Nu trebuie să îşi facă viză:

 • Elevi şi studenţi care deţin cetăţeni Română (foaia galbenă şi/sau certificatul de naştere românesc şi/sau paşaport românesc);
 • Însoţitorii care au paşaport biometric sau cetăţenie Română.

Care sunt actele necesare pentru viză?

Deschideţi această pagină pentru a vedea lista completă de acte: Viză pentru elevi şi studenţi admişi în România

Sunt admis în România. Ce fac mai departe?

 1. Ai cetăţenie Română?
  1. Da? Atunci treci direct la punctul 2!
  2. Nu? Aşteaptă informaţii despre viză, strânge dosarul pentru viză şi mergi la consulat să o faci. Chiar dacă ai paşaport biometric, oricum trebuie să faci viză! Mai sus scrie de ce.
 2. La liceu/facultate trebuie să mergi atunci când începe cazarea, ca să nu stai pe stradă, deci, intră pe site-ul instituţiei sau sună la secretariat să afli când cazează.
 3. Nu uita că eşti admis ca Etnic Român. Ministerul Educaţiei Naţionale trebuie să trimită spre facultăţi listele cu persoanele admise la ei, asta îi afectează doar pe studenţi. Chiar dacă a început cazarea, nu te du la facultate până nu ştii sigur că lista a ajuns la universitate, altfel vei sta în stradă.
 4. Caută o persoană care deja învaţă în oraşul unde te duci, sau contactează reprezentanţii asociaţiilor studenţeşti. Ei te vor ajuta cu înscrierea la liceu/facultate, cu cazarea şi acomodarea. Nu ignora acest punct că singur n-ai să te descurci.
 5. Să ai la tine următoarele acte:
  1. Diploma de BAC/de gimnaziu;
  2. Foaia matricolă;
  3. O adeverință medicală în original;
  4. Copie legalizată după certificatul de naştere;
  5. Mai multe fotografii 3×4 cm şi 3.5×4,5cm, vei avea neovie de ele pe parcurs, fă mai multe;
  6. Să ai un „dosar tip plic” alb, uite în google cum arată;
  7. Recomand să ai copii legalizate şi la alte acte, de exemplu la diploma de BAC/de gimnaziu sau la paşaport, pot fi utile mai târziu.
 6. Totul este în regulă? Atunci urmează să mergi direct la instituţie, să depui la secretariat actele în original şi în aceeaşi zi să te cazezi.

Comentarii

Lasă un răspuns